nl
0

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

X

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Zwave koppeling met Alarmcentrale

Voor mensen die al beschikken over een inbraakbeveiliging is het een interessante optie om deze zijn statusinformatie te laten doorgeven aan de domoticacontroller.

Het ligt immers voor de hand dat een aantal apparaten in huis anders moeten worden benaderd zodra er niemand thuis is.

De hier uitgewerkte methode heeft betrekking op een Galaxy inbraakalarmeringssysteem van Honeywell maar kan in principe bij alle inbraakalarminstallaties worden toegepast die een signaal kunnen afgeven dat het systeem is ingeschakeld.

Voor de koppeling maken we gebruik van een Fibaro Universele Digitale Interface, Deze interface biedt ons twee ingangen die we in deze situatie gebruiken om door te geven of de alarminstallatie is ingeschakeld en om een signaal te ontvangen in geval van een inbraakmelding.


 

Op de Honeywell Galaxy gebruiken we hiervoor twee beschikbare uitgangen die we met de installateursoptie 53 als volgt programmeren:

  • Uitgang 1 = 70 (Elke inschakeling, meegaand)
  • Uitgang 2 = 04 (Inbraak, vasthoudend)

Om de situatie binnen een standaard G2 installatie zo veel mogelijk ongewijzigd te laten, gebruiken we de uitgangen die beschikbaar zijn op de Trigger Header van het meldpaneel. Op deze 12-polige connector zijn zowel de 12V voedingsspanning als een achttal uitgangen (Trig 1 t/m Trig 8) beschikbaar.

Een aantal van deze uitgangen zijn standaard al toegewezen. Dit geldt echter niet voor Trig 8 en Trig 6 die we daarom mooi kunnen gebruiken voor onze eigen doeleinden. Voor uitgang 1 maken we daarom gebruik van Trig 8 en voor uitgang 2 gebruiken we Trig 6. Vervolgens dienen deze twee uitgangen te worden gekoppeld aan de twee ingangen van een Fibaro Digitale Interface.

De Galayy uitgangen zijn echter Open Collector uitgangen en het direct doorverbinden met de Fibaro ingangen heeft niet het juiste resultaat. Zelfs met een pull-up weerstand naar de 12 Volt voedingsspanning wordt de uitgang niet laag genoeg om dit door de Fibaro interface correct te laten weergeven.

Daarom hebben we gekozen voor de veilige optie van een relais uitgang zoals die ook standaard voor de Galaxy systemen worden geleverd. Hiervoor gebruiken we een 2-weg relaismodule met optisch/galvanische scheiding.

Voorzie de relaisprint van 12 volt en Gnd vanuit de Galaxy centrale en koppel de beide uitgangen aan ingang 1 en 2 van de relaisprint.

Vervolgens Com1 en Com2 aansluitingen van de relaisprint doorverbinden met Gnd, ingang 1 (geel) van de Fibaro module doorverbinen met NO1 van de relaismodule en Fibaro ingang 2 (groen) met NO2.

Het beschikbaar hebben van een inbraaksignaal binnen de domotica installatie biedt weer allerlei mogelijkheden om de signalering uit te breiden. In plaats van alleen de sirene en/of stroboscope lamp kan nu bijvoorbeeld alles wat via domotica wordt bestuurd worden gebruikt om de inbraak te signaleren (SOS modulatie op de buitenverlichting, sluiten van toegangshekken en deuren, maken van cameraopnames of eventuele andere acties.

Al onze prijzen zijn inclusief BTW.